Stuur een bericht

  • +31 (0)6 152 162 35
  • Mr JM de Kempenaersingel 75
  • info@odpg.nl
Oudercommissie

Oudercommissie

Wij vinden het belangrijk dat de vraagouders inspraak hebben in de gastouderopvang. Wij willen graag nauw contact houden met de ouders die wij begeleiden en hechten veel waarde aan de mening van de ouders. GOB Onder de Pannen wil daarom graag een oudercommissie opzetten. De oudercommissie bestaat uitsluitend uit ouders, met minimaal 3 tot maximaal 6 leden, met een benoeming voor een periode van 3 jaar waarna leden nog herkiesbaar zijn. In de oudercommissie hebben de ouders adviesrecht over verschillende zaken zoals het kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleidsplan, risico-inventarisatie, openingstijden, activiteiten, prijswijzigingen e.d. Het advies van de oudercommissie wordt door het gastouderbureau meegenomen en overgedragen aan de gastouders.

Lijkt het je leuk om mee te denken en advies uit te brengen namens de ouders van Onder de Pannen, laat het ons weten!