Stuur een bericht

  • +31 (0)6 152 162 35
  • Mr JM de Kempenaersingel 75
  • info@odpg.nl
Gastouderopvang

Gastouderopvang

Gastouderopvang is professionele opvang waarin het kind een unieke plaats inneemt. Door de kleinschaligheid is er volop aandacht voor ieders wensen. Zo kan er bijvoorbeeld flexibel met halen en brengen worden omgegaan en worden alleen de afgenomen uren gefactureerd, met een minimum van een dagdeel per week. Het dagprogramma sluit aan bij het ritme van het kind en er vindt voortdurend afstemming plaats. Deze voordelen in combinatie met de zekerheid van professioneel opgeleide gastouders vormen de basis voor zorgeloos werken.

Binnen de structuur van de opvanggroep, wordt ruimte gemaakt voor de individuele behoefte van ieder kind. Een gastouder zal aansluiten op signalen, behoeften, het gedrag en de uitstraling van het kind. Het kind voelt zich op deze manier begrepen en gesteund en dat helpt het kind om zich veilig te voelen. De gastouder bouwt een hechte vertrouwensband op met de kinderen, zo ontstaat er een ontspannen en open sfeer.

Continuïteit in de opvang is zeer belangrijk. De gastouderopvang biedt hierin een prachtige uitkomst: gastouders zorgen voor een regelmatige opvang op dezelfde opvanglocatie, door dezelfde persoon. Hierdoor krijgt het kind de mogelijkheid om zijn ‘eigen plekje’ te vinden binnen de opvanglocatie. Vaste routines, rituelen en regels dragen bij aan het gevoel van veiligheid bij kinderen. Het geeft de kinderen houvast als ze kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. De gastouders uit ons bestand werken met een educatief programma. De pop Puk neemt een belangrijke plek in binnen de groep. Via Puk worden de kinderen betrokken bij de activiteiten. Spelen en plezier hebben staat voorop. Op een speelse manier, die past bij de belevingswereld van het kind, worden taal-, sociaal-emotionele- en cognitieve ontwikkeling gestimuleerd.

De verschillende opvanglocaties bieden verschillende mogelijkheden. Ook de passie van de gastouder en de verschillende kwaliteiten zorgen voor een gevarieerd aanbod. Neem gerust contact met ons op als je op zoek bent naar een leuke professionele gastouder.