Stuur een bericht

  • +31 (0)6 152 162 35
  • Mr JM de Kempenaersingel 75
  • info@odpg.nl
Visie

Visie

Onder de Pannen vindt dat het belang van het kind voorop staat. Ieder kind is een uniek persoon en heeft zijn eigen tempo van ontwikkelen. Het karakter en de vermogens van een kind worden altijd gerespecteerd. Een kind heeft van nature de drang om zich te ontwikkelen door de wereld om zich heen te ontdekken en te onderzoeken. Kinderen en spel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier en moet hiervoor de ruimte krijgen.

Een kind ontwikkelt zich het best als het zich veilig en geborgen voelt. Veiligheid en geborgenheid zijn een randvoorwaarde voor goede gastouderopvang, hierdoor zal een kind een veilige hechtingsrelatie kunnen ontwikkelen. Vanuit deze hechtingsrelatie is er een basis aanwezig voor een goede ontwikkeling op allerlei gebieden zoals persoonlijke vaardigheden, sociale vaardigheden en het eigen maken van normen en waarden.

Door structuur te bieden in de vorm van de dagindeling en de activiteiten die daarbij horen, zal elk kind de kans krijgen om zich als individu te ontwikkelen en zijn eigen fantasie te gebruiken. De gastouder heeft hierin een stimulerende rol, waarbij de eigenheid van het kind niet uit het oog wordt verloren. GOB Onder de Pannen gelooft in de kracht van werken met een educatief programma. Het stimuleert niet alleen de ontwikkeling van kinderen maar het bied ook structuur en helpt de gastouder om gericht en professioneel te gaan.

Om een zelfbewust en evenwichtig mens te kunnen worden is het van belang dat een kind een positief zelfbeeld heeft. Het kind regelmatig prijzen voor gedrag, prestaties en vaardigheden is hierbij belangrijk, evenals het waarderen van het kind als persoon.

Respect moet de basis zijn om met elkaar om te gaan, we moeten rekening houden met elkaar, de basis hiervoor kan al vroeg gelegd worden. Er moet met respect omgegaan worden met cultuur, religie, gewoonten van kinderen, ouders, medeopvoeders en de omgeving.

Wij werken samen met gastouders die deze visie onderschrijven en wij zien dit samen als basis voor een kwalitatief goede, veilige en vooral gezellige gastouderopvang.

visie plaatje