Stuur een bericht

  • +31 (0)6 152 162 35
  • Mr JM de Kempenaersingel 75
  • info@odpg.nl
Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Goede opvang gepaard gaat met goede verzorging van de kinderen. Ieder kind heeft recht op goede lichamelijke verzorging in een schone omgeving. Wanneer een kind “Onder de Pannen” is wordt er gelet op de fysieke veiligheid en gezondheid van het kind.  Een kind voelt zich prettig als het ritme en de gewoontes in de verzorging thuis en bij de gastouder goed op elkaar zijn afgestemd. Gastouders zien het als hun verantwoordelijkheid om voor die steun te zorgen. 

Omdat wij garant willen staan voor een goede pedagogische kwaliteit in onze gastouderopvang, hanteren wij een pedagogisch beleid. De gastouders die met ons samenwerken voeren dit beleid uit op hun opvanglocatie. Ons pedagogisch beleidsplan is er om er voor te zorgen dat voor alle betrokken partijen: kind, gastouder en ouder de gastouderopvang een leuke en waardevolle vorm van opvang is. Dit beleidsplan geeft ons ook handvatten om het pedagogisch handelen van gastouders te evalueren.

In ons pedagogisch beleid beschrijven we, naast een goede verzorging, vier uitgangspunten die wij in acht nemen om een veilige en goede gastouderopvang te kunnen waarborgen. Deze uitgangspunten komen overeen met de vier opvoedingsdoelen van de Wet Kinderopvang, die beschrijven wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende aantoonbare aandacht is voor deze uitgangspunten:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  • Het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competentie
  • Het bieden van de gelegenheid om zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving eigen te maken
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft daarnaast ook de eisen die wij stellen aan de opvanglocaties om de kwaliteit van de gastouderopvang te kunnen waarborgen, de deskundigheidseisen die gesteld worden aan de gastouders, hoe wij kunnen helpen bij signalering, omgaan met gezondheidsmanagement, wat de rol is van de meldcode en hoe wij omgaan met beeldmateriaal en sociale media. 

Wilt u graag ons gehele pedagogisch beleidsplan inzien? U vindt het pedagogisch beleidsplan van GOB Onder de Pannen bij de documentatie links onderin op deze site.