Stuur een bericht

  • +31 (0)6 152 162 35
  • Mr JM de Kempenaersingel 75
  • info@odpg.nl
LRK Geregistreerd

LRK Geregistreerd

Gastouderbureau Onder de Pannen heeft als doel om te adviseren, te ondersteunen en te bemiddelen in kwalitatief goede gastouderopvang, waar kinderen uitdagend kunnen spelen terwijl zij zich veilig en vertrouwd voelen, waar gelet wordt op de individuele behoeften van het kind en waar de bekwaamheid van de gastouder wordt gewaarborgd.

Onder de Pannen is een geregistreerd gastouderbureau dat is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Om de kwaliteit van ons gastouderbureau te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid regels in de Wet kinderopvang geformuleerd en vindt er jaarlijks een inspectiebezoek plaats. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden) als toezichthouder in. Naar aanleiding van dit inspectiebezoek wordt er een rapport opgesteld.

Inspectierapport 2017

Gastouders die wij ondersteunen zijn met hun opvanglocatie ook opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook zij krijgen jaarlijks een inspectiebezoek van de VGGM. Een inspectierapport van dit bezoek is terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang, op de pagina van de desbetreffende gastouder.