Stuur een bericht

  • +31 (0)6 152 162 35
  • Mr JM de Kempenaersingel 75
  • info@odpg.nl
Uk & Puk in de gastouderopvang

Uk & Puk in de gastouderopvang

Uk & Puk is speciaal ontwikkeld voor kindercentra met kinderen van 0 tot 4 jaar. In de gastouderopvang werken gastouders met kleinere groepjes kinderen, daardoor kan een gastouder meer aandacht geven aan de kinderen en het programma nog beter toespitsen op de desbetreffende leeftijd. De activiteiten stimuleren het actief spelen en ontdekken waardoor baby's, dreumesen en peuters op heel natuurlijke wijze nieuwe vaardigheden opdoen en zich breed ontwikkelen. Ukken groeien zo als vanzelf toe naar groep 1.

Didactiek

Van een pasgeboren baby die totaal afhankelijk is van anderen, tot een 4-jarige kleuter die trots aan zijn eerste schooldag begint: kinderen van 0 tot 4 jaar maken een gigantische ontwikkeling door. Ze leren tijgeren, kruipen, lopen, fietsen. Brabbelen, praten, zingen. Spelen, nadoen, delen. En niet te vergeten: ze willen steeds meer zélf doen.
Uk & Puk geeft kinderen de ruimte en de vrijheid om spelend de wereld te verkennen, om in een veilige omgeving zélf op onderzoek uit te gaan. Door actief te spelen en te ontdekken maken ze een mooie groei door: van baby naar dreumes naar peuter naar kleuter die vol zelfvertrouwen het schoolplein opstapt.

Actief spelen en ontdekken

Uk & Puk is een uniek totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Dit alles gaat heel geleidelijk, op speelse wijze. Want bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om actief spelen en ontdekken. Wat ukken het liefste doen en waar ze bij de gastouder alle ruimte voor krijgen!

Ontwikkelingslijnen

Het totaalprogramma van Uk & Puk werkt aan de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geeft de eerste rekenprikkels.

Spraak- en taalvaardigheid: 
De activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren). Door veel samen te praten lok je kinderen uit om taal te gebruiken en reageer je op hun reacties. Ook is er veel aandacht voor de woordenschat: per activiteit staan 10 woorden centraal, die door 'doen' echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en voorleesactiviteiten stimuleer je de woordenschat en het begrijpend luisteren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:  
De activiteiten leren kinderen om te gaan met zichzelf en anderen: vertel, maak keuzes, help een ander. 

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling:  
De activiteiten helpen kinderen om hun sensomotoriek, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen.

Eerste rekenprikkels:  
De activiteiten besteden aandacht aan de beginnende rekenontwikkeling bij kinderen. Het gaat om het opdoen van eerste ervaringen.
Brede ontwikkeling

Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht.

Door 0- tot 4-jarigen de ruimte, de vrijheid en het vertrouwen te geven om zélf op ontdekking te gaan en hun spel op de juiste manier aan te moedigen, maken zij op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei...
Baby's, dreumesen en peuters hebben behoefte aan structuur, grenzen en kaders waarbinnen ze op een veilige en vertrouwde manier de wereld kunnen ontdekken. Uk & Puk biedt een flexibele, heldere en compacte aanpak. Fijn voor ukken, handig voor gastouders.

Het totaalprogramma van Uk & Puk bestaat uit 10 aansprekende thema's. Elk thema biedt 12 activiteiten voor ongeveer 6 weken. Alle thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu.

*Deze tekst is afkomstig van de website van ons educatief programma Uk & Puk van Zwijsen. Meer weten?    https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/uk-puk