Stuur een bericht

  • +31 (0)6 152 162 35
  • Mr JM de Kempenaersingel 75
  • info@odpg.nl
Werkwijze

Werkwijze

Gastouderopvang is kleinschalige kinderopvang die zoveel mogelijk overeenkomt met de thuissituatie. Wij geloven dat jonge kinderen zich het beste ontwikkelen en zich het prettigst voelen in een gezinssituatie. Dus geen grote groepen met meerdere leidsters in een grote ruimte, maar een kleine groep in een woonhuis met een vaste gastouder. Voor de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we gastouderopvang met een educatief programma. Hiervoor maken we gebruik van de methode “Uk & Puk”. De pop Puk neemt een belangrijke plek in binnen de groep. Via Puk worden de kinderen betrokken bij de activiteiten. Op een speelse manier, die past bij de belevingswereld van het kind, worden taal-, sociaal-emotionele- en cognitieve ontwikkeling gestimuleerd.

GOB Onder de Pannen houdt zich bezig met advisering, ondersteuning, bemiddeling en monitoring van kwalitatief goede gastouderopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit houdt in dat wij zoeken naar de juiste opvangmatch tussen vraagouder en gastouder. Wij vinden het daarbij heel belangrijk dat de gastouder goed past bij de vraagouders en het kind. Er moet een juiste “klik” zijn. Gastouders krijgen van ons pedagogische ondersteuning, wij ondersteunen door scholing te bieden en mee te kijken met de voortgang op de opvanglocatie, zo houden wij de kwaliteit van de gastouderopvang in de gaten en kunnen we een helpende hand bieden als dat nodig is.

Een gastouder zoeken

Ouders met een opvangvraag kunnen zich richten tot ons gastouderbureau. Wij zullen bij de vraagouders langskomen om de opvangwensen in kaart te brengen. Wij zoeken vervolgens in ons gastouderbestand welke gastouder het beste bij de opvangwensen van de vraagouders en het kind past en brengen de gastouder en de vraagouders met elkaar in contact. Het kan ook zijn dat een vraagouder al een gastouder op het oog heeft, indien deze gastouder nog niet in ons bestand staat zullen wij kijken of de gastouder voldoet aan onze eisen om haar zo op te kunnen nemen in ons gastouderbestand.

Pedagogisch ondersteuning

Onder de Pannen staat voor persoonlijke aandacht, ook voor gastouders. Wij bieden gastouders naast bemiddeling ook pedagogische begeleiding en ondersteuning in de vorm van (bij)scholing, intervisie-werkgroepen, bijeenkomsten en huisbezoeken, we zijn een vraagbaak voor pedagogisch advies en kunnen mee kijken wanneer er twijfels zijn over de ontwikkeling van een van de kinderen. Om in de kwaliteit van de gastouderopvang te voorzien ondersteunen wij de gastouderopvang met een educatief programma, dat voldoet aan de huidige eisen van de kinderopvang. Gastouders kunnen via ons gebruik maken van het educatief programma en de daarbij behorende materialen en kunnen bij ons een training volgen waarna zij gecertificeerd zijn om met dit programma te werken.

Nieuwe gastouders die gebruik willen maken van onze service en ondersteuning nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen. Dan maken wij graag tijd voor een kennismakingsgesprek.vogeltjes groep