Stuur een bericht

 • +31 (0)6 152 162 35
 • Mr JM de Kempenaersingel 75
 • info@odpg.nl
Goede opvanglocaties

Goede opvanglocaties

De gastouders die met ons samenwerken zijn zelfstandig ondernemer en runnen een eigen opvanglocatie. De verschillende opvanglocaties bieden verschillende mogelijkheden. Iedere opvanglocatie zal een beetje verschillen; ze hebben allemaal hun eigen unieke ligging en mogelijkheden. Wij zien er als gastouderbureau op toe dat aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Zo is de opvanglocatie altijd schoon, hygiënisch, veilig en is er genoeg ruimt voor de kinderen om te kunnen spelen.

Wij zien er als gastouderbureau op toe dat gastouders handelen volgens het pedagogisch beleidsplan en begeleiden de gastouders hierin. Ons gastouderbureau heeft regelmatig contact met de gastouders. Wij komen jaarlijks op de opvanglocatie langs om mee te kijken met een risico-inventarisatie, deze risico-inventarisatie is onderdeel van ons veiligheids- en gezondheidsbeleid dat u in zijn geheel terug kunt vinden op onze website www.odpg.nl. Door het meekijken met de risico inventarisatie en het adviseren in veiligheidsmaatregelen kunnen wij garanderen dat de opvanglocaties voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Wij voeren daarnaast jaarlijks evaluatiegesprekken met zowel de ouders als de gastouders om de kwaliteit in de gaten te houden en verbeteringen in te kunnen zetten daar waar nodig.

De opvang kan plaats vinden in het huis van de gastouder, in een daarvoor geschikte ruimte aan het huis van de gastouder of bij de vraagouders thuis. Wij stellen de volgende kwaliteitseisen aan de verschillende opvanglocaties die bij ons in het register staan:

 • De gehele opvanglocatie is altijd rookvrij.
 • De gehele opvanglocatie is hygiënisch en voldoet aan de veiligheidseisen.
 • De opvanglocatie is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het Bouwbesluit 2003, de rookmelders zijn bij voorkeur geplaatst in verkeersruimten in de woning.
 • Speelruimte: De gastouder biedt een verantwoorde en veilige ruimte om te kunnen spelen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen.
 • Het speelgoed is gevarieerd en uitdagend en stimuleert het sociaal, cognitief, motorisch en creatief spel van een kind.
 • Slaapruimte: Voor kinderen tot 1,5 jaar is er een aparte en goed geventileerde slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Buitenspeelplaats: De gastouder biedt veilige buitenspeelmogelijkheden (eigen tuin of buitenspeelplaats in directe omgeving) met de daaraan verbonden veiligheidsnormen, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.
 •